Strona główna

Limity ZUS

Co roku ZUS ustala limit składek emerytalno - rentowych, jakie powinny zostać przekazane do OFE.

Wartość rocznego dochodu stanowiącego podstawę wymiaru składki oraz limity sumy składek przekazywanych do OFE były następujące w kolejnych latach:

ROK Maksymalna podstawa odprowadzenia składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe Limity składek przekazywanych do OFE
2015 118 770 zł 3 468,08 zł
2014 112 380 zł 3 281,50 zł
2013 111 390 zł 3 118,92 zł
2012 105 780 zł 2 432,94 zł
2011 100 770 zł 7 356,21 zł *
2010 94 380 zł 6 889,74 zł
2009 95 790 zł 6 992,67 zł
2008 85 290 zł 6 226,17 zł
2007 78 480 zł 5 729,04 zł
2006 73 560 zł 5 369,88 zł
2005 72 690 zł 5 306,37 zł
2004 68 700 zł 5 015,10 zł
2003 65 850 zł 4 807,05 zł
2002 64 620 zł 4 717,26 zł
2001 62 940 zł 4 594,62 zł
2000 54 780 zł 3 998,94 zł
1999 50 375,22 zł 3 677,39 zł

* limit obowiązuje jedynie dla osób, które w miesiącach styczeń - kwiecień 2011 osiągnęły dochód w wysokości równej lub przekraczającej maksymalną podstawę odprowadzenia składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe. Dla pozostałych osób limit ten za rok 2011 musi zostać obliczony indywidualnie.

W przypadku osób, których roczne dochody (stanowiące podstawę wymiaru składki emerytalno - rentowej) dla kolejnych lat przekraczały powyższe wartości suma składek przekazanych do OFE za dany rok powinna być równa w danym roku kwocie limitu składek wskazanych powyżej.

Jeśli suma składek w danym roku jest mniejsza niż limit ZUS, a według Twoich informacji nie powinno tak być, sprawdź, czy nie brakuje Ci składek.

Jeśli chcesz sprawdzić, jak odzyskać brakujące składki z ZUS, przejdź do sekcji Porady.


Drukuj  Drukuj tę stronę


Polityka plików cookie  ·  Copyright © 2010 Aviva  ·  powered by Guttenberg