Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne to efektywny sposób pomnażania oszczędności niezależnie od horyzontu inwestycyjnego i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego.

To oferta zarówno dla osób, które chcą zarabiać więcej niż na lokatach bankowych, jak i dla tych, które poszukują nowych i nietypowych możliwości inwestycyjnych. Dzięki wyjątkowej różnorodności, fundusze umożliwiają inwestowanie na wielu rynkach, w różne sektory i branże gospodarki. Dzięki funduszom możesz na przykład zostać pośrednio właścicielem akcji największych spółek giełdowych krajowych i zagranicznych.

Fundusze inwestycyjne Aviva Investors 24O programie:

    otwarcie i obsługa konta przez Internet, bez papierowych dokumentów
    dostęp do 15 subfunduszy Aviva Investors, zmiany subfunduszy bez podatku od zysków kapitałowych
    brak opłat manipulacyjnych i administracyjnych
    pierwsza wpłata już od 1000 zł, kolejne - od 50 zł


Jak rozpocząć inwestowanie?Inwestowanie w funduszach inwestycyjnych lub programach inwestycyjnych Aviva Investors możesz rozpocząć w dowolnym momencie.

Nie zwlekaj! Im wcześniej zaczniesz, tym szybciej mogą rosnąć Twoje oszczędności.


Prezentowana umowa jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) i ubezpieczeniem od ryzyk dodatkowych, którego stroną jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Towarzystwo). Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, przybliżający w sposób ogólny charakter oraz zakres ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Szczegółowy zakres ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tego dokumentu, w których znajdują się postanowienia dotyczące m.in. składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych.
Towarzystwo informuje, że inwestycje w UFK są związane z ryzykiem inwestycyjnym – wartość jednostek funduszy może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a Towarzystwo nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników. W ramach ww. ubezpieczenia ubezpieczający może wybrać UFK o różnej charakterystyce i ryzyku inwestycyjnym. Informacje dotyczące poszczególnych funduszy, ryzyka inwestycyjnego oraz opłat związanych z UFK znajdują się w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz tabelach/wykazach opłat.
Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie www.aviva.pl.  Ponadto wszelkie informacje w powyższym zakresie można uzyskać dzwoniąc do Telecentrum (tel. 801 888 444, 22 557 44 44)  oraz u  agentów ubezpieczeniowych Towarzystwa.