Pracownicy w mojej firmie

Ubezpieczenia grupowe na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie może stanowić ważny element systemu motywacyjnego w Twojej firmie, niezależnie od jej wielkości. Możesz objąć ochroną wszystkich pracowników lub wybraną grupę.

Dowiedz się więcej

Pracownicze Programy Emerytalne

Pracownicze Programy Emerytalne to jedna z dobrowolnych form gromadzenia kapitału dla Twoich pracowników na przyszłe świadczenia emerytalne.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie NNW

Jeśli zatrudniasz pięciu lub więcej pracowników zapoznaj się z grupowym ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dowiedz się więcej

Podróże służbowe

Niezależnie od tego dokąd wyjeżdżasz w sprawach zawodowych, zapewnij bezpieczeństwo sobie i swoim pracownikom w czasie podróży służbowej.

Dowiedz się więcej