Ubezpieczenia korporacyjne

Ubezpieczenia mienia

Oferowany przez nas szeroki asortyment ubezpieczeń pozwala Ci czuć się bezpiecznie i nie myśleć o zagrożeniu ze strony nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenia techniczne

Zapoznaj się z ofertą ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych, ubezpieczenia prac budowlano-montażowych i ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenia mienia w transporcie

W zależności od wybranej opcji ochrony ubezpieczeniowej odpowiadamy za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia lub utratę przewożonych ładunków wszystkimi drogami transportu.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie OC

Odpowiadamy za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone przez Ciebie osobom trzecim, do naprawienia których jesteś zobowiązany z mocy prawa.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie utraty zysku

W czasach szybko zmieniającej się koniunktury ekonomicznej coraz większego znaczenia nabiera problem zarządzania w sytuacjach awaryjnych. Ubezpieczenie od utraty zysku jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie taboru szynowego

Jeżeli posiadasz wszelkiego rodzaju tabor szynowy taki, jak wagony kolejowe osobowe i towarowe, cysterny oraz lokomotywy ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

Dowiedz się więcej