Ubezpieczenia samochodowe

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) chroni Twój interes majątkowy w przypadku kolizji z udziałem Twojego samochodu i wyrządzenia szkody innym osobom.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenia Autocasco (AC)

Ubezpieczenie Autocasco (AC) chroni Twój samochód przed kradzieżą oraz uszkodzeniami. Obejmuje sytuacje, w których szkoda jest spowodowana przez kierowcę lub zdarzenia losowe.

Dowiedz się wiecej

Ubezpieczenie Assistance

Gwarantuje pomoc kierowcy i pasażerom w razie wypadku, kradzieży lub unieruchomienia samochodu.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpiecza kierowcę i pasażerów pojazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków, których skutkiem jest trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonych.

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie szyb

W ramach ubezpieczenia szyb zorganizujemy i pokryjemy koszty ich wymiany lub naprawy. Obejmuje szybę czołową, tylną oraz szyby boczne.

Dowiedz się wiecej

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Zapewnia ochronę prawną interesów Twoich i osób upoważnionych do kierowania pojazdem. Obejmuje zarówno pomoc informacyjną, jak i pokrycie kosztów ochrony prawnej.

Dowiedz się więcej

 

Szkoła bezpiecznej jazdy

Darmowe szkolenia dla kierowców będacych uczestnikami wypadku

Dowiedz się więcej

Pakiet usług dodatkowych

Car SPA, bilety do kina oraz ochrona Twojej elektroniki w zagranicznej podróży.

Dowiedz się więcej