Strona główna

Konto on-line

Jak aktywować Konto on-line?

Proszę wpisać swój numer rachunku i e-PIN

 

Uwaga! Po 5 nieudanych próbach autoryzacji konto zostanie zablokowane.

Usługa Konto on-line umożliwia:

  • uzyskanie informacji o stanie rachunku,
  • uzyskanie informacji o historii rachunku (widoczne są wszystkie operacje na rachunku),
  • uzyskanie informacji o beneficjentach (osobach uposażonych),
  • subskrypcję informacji o nowych składkach przesyłanej na podany adres e-mail,
  • łatwiejszą kontrolę nad przesyłanymi składkami przez ZUS,
  • zmianę papierowej formy otrzymywanych corocznie listów o stanie rachunku emerytalnego oraz wysyłanych na żądanie Klienta na formę elektroniczną w postaci pliku PDF.

Polityka plików cookie  ·  Copyright © 2010 Aviva  ·  powered by Guttenberg